تکمیل پروفایل | شما هنوز اطلاعات حساب کاربریتان را تکمیل نکرده اید اکنون انجام دهید
کارت ملی | شما هنوز تصویر کارت ملی را ارسال نکرده اید، ارسال تصویر کارت ملی برای برداشت درآمدها و نیز ایجاد کسب و کار اجباری است.. اکنون انجام دهید

اگر شما هم مثل ما نمی خواهید حساب کاربریتان هک شود از رمزهایی قوی که ترکیبی از اعداد و حروف باشند استفاده کنید
فقط حروف فارسی

بیشترین حجم قابل قبول 500 کیلوبایت است. سعی کنید از فایلهایی با نام انگلیسی استفاده نمایید.